Klubbens styrelse

Thore Nilsson och Nezza Thore Nilsson och Nezza

Ordförande:
Thore Nilsson, telefon 0708 - 98 07 30

Anders Mårtensson och Billie Anders Mårtensson och Billie

Vice Ordförande:
Anders Mårtensson, telefon 040 - 18 73 22, 0707 - 35 17 10

Sekreterare:
Pia Malmlöf

Bitte Kingo med hundar Bitte Kingo med hundar

Ledamot:
Bitte Kingo, telefon 040-43 13 66

 

Eva Trönell och Molly Eva Trönell och Molly

Suppleant:
Eva Trönell- Gustavsson, telefon 046 - 25 08 55

Kurt Abrahamsson med Janis Kurt Abrahamsson med Janis

Suppleant:
Kurt Abrahamsson, telefon 0703 - 47 15 84 

Revisorer
Torgny Håkansson
Karin Wilén
Stefan Mårtensson

Valberedningen
Ewa-Lotta Nordström
Bara Ragnarsdottir
Angelica Andersson