loading...
ALLA kurser är nu fullbokade

 

Nya riktlinjer från 1 juni
Sedan tidigare finns beslut från Svenska Kennelklubben (SKK) om begränsningar i klubborganiserad hundverksamhet. Dessa beslut togs för att gälla till och med 31 maj. Från 1 juni lättar SKK upp restriktionerna och tillåter verksamhet som kan bedrivas enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer och regeringens förbud men med några undantag. Ta del av SKK:s fullständiga information.

Trots att samhället försiktigt börjar öppna upp finns det stor risk att smittspridningen får ny fart. Det ligger på alla och envar att agera ansvarsfullt och att tänka på sin egen och andras hälsa i första hand.

Beslut om nya riktlinjer kring Corona 10 juni
Med anledning av nya rekommendationer från regeringen har Svenska Kennelklubben (SKK) gått ut med information om vad som ska gälla för hundverksamheten. Svenska Brukshundklubben kommer ut med förtydligande inom kort. Under tiden hänvisar vi eventuella uppkomna frågor till SKK. Mer information från SKK om nya riktlinjer 10 juni.

HÄNDER PÅ KLUBBEN
16 /8 KM Lydnad kl 10,00
29/8 kl.10 KM i Agility
20/9 Off. spår
4/10 KM spår  kl.9,30
11/10 off appell


TECKNINGSLISTOR  TILL KM FINNS PÅ KLUBBEN.