Thore Nilsson
Ordförande
Tfn: 0708 - 98 07 30 

Anders Mårtensson
Vice Ordförande
Tfn:  0707 - 35 17 10

Bodil Anderberg
Kassör
Tfn:  0709 - 44 0 141

Kerstin Nilsson

Sekreterare
 

Bitte Kingo
Ledamot
Tfn: 040-43 13 66

Kurt Abrahamsson
Suppleant:
Tfn: 0703 - 47 15 84

Eva Trönell- Gustavsson
Suppleant:
Tfn: 0709 - 26 61 32

Revisorer
Torgny Håkansson
Petter Mattsson
Valberedningen
Ewa-Lotta Nordström
Angelica Andersson
Suppl. Jenny Möller