Thore Nilsson
Ordförande
Tfn: 0708 - 98 07 30 

Anders Mårtensson
Vice Ordförande
Tfn:  0707 - 35 17 10

Bodil Anderberg
Kassör
Tfn:  0709 - 44 01 41

Kerstin Nilsson

Sekreterare
 

Madeleine Billqvist
Ledamot
 

Kurt Abrahamsson
Suppleant
Tfn: 0703 - 47 15 84

Maria Olsson
Suppleant
0702-787519

Revisorer:
Torgny Håkansson tfn: 0734-020 560
Ewa-Lotta Nordström

Valberedningen:
Elsa Mattson
Jenny Karlsson
Suppl. Jenny Möller