Ordförande
Jenny Möller
0760 - 68 88 83
E-post

Vice Ordförande
Anders Mårtensson
Tfn:  0707 - 35 17 10


Kassör
 

Sekrterare
Kerstin Nilsson

Ledamot
Petter Mattsson
 

Suppleant 1
Maria Ohlsson
0702-787519

Suppleant 2
Jenny Karlsson

Revisorer
Ewa-Lotta Nordström
Lars Mårtensson


Valberedningen