Bli medlem
Som medlem i Svenska Brukshundklubben – SBK, har du en mängd förmåner.
• Du får bl a gå kurser och tävla, använda planer, marker och klubbstuga.
• Du är försäkrad när du går kurs, och om något skulle hända till och från kursen.
• Du får 6 nr av tidningen Brukshunden och du får förmånliga försäkringar genom SBK´s samarbete med olika försäkringsbolag.
• Du kan också få rabatt på hundprodukter i vissa butiker, kontakta styrelsen för mer information. Eller titta på startsidan.

Medlemstyper
Ordinarie medlem, 540 kr: Du betalar en medlemsavgift, där en del går centralt, och en del går till den lokala brukshundklubb du väljer att vara medlem i. Man kan vara medlem i flera lokala klubbar, du betalar då endast en central avgift men lokal avgift till varje klubb du är medlem i.
Familjemedlem / Delmedlen, 200 kr: För att få vara "familjemedlem", måste någon annan som är skriven på samma adress som Du, vara ordinarie medlem.

Du anmäler ordinarie medlemskap här.

För Familje- / Delmedlemskap: 
Skicka dina uppgifter till oss via enkät nedan och betala in medlemsavgiften på PG: 92 47 57 - 8.
Ange huvudmedlemmens medlemsnummer i SBK som referens.