loading...Kära Medlemmar!
Vi har fortfarande en Pandemi i landet.
Vi måste följa FHM och SBK s riktlinjer.
All verksamhet skall bedrivas utomhus.
Vi ses därute
Väl mött Styrelsen BBK

 

 

Nya riktlinjer från 1 juni
Sedan tidigare finns beslut från Svenska Kennelklubben (SKK) om begränsningar i klubborganiserad hundverksamhet. Dessa beslut togs för att gälla till och med 31 maj. Från 1 juni lättar SKK upp restriktionerna och tillåter verksamhet som kan bedrivas enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer och regeringens förbud men med några undantag. Ta del av SKK:s fullständiga information.

Trots att samhället försiktigt börjar öppna upp finns det stor risk att smittspridningen får ny fart. Det ligger på alla och envar att agera ansvarsfullt och att tänka på sin egen och andras hälsa i första hand.

Beslut om nya riktlinjer kring Corona 10 juni
Med anledning av nya rekommendationer från regeringen har Svenska Kennelklubben (SKK) gått ut med information om vad som ska gälla för hundverksamheten. Svenska Brukshundklubben kommer ut med förtydligande inom kort. Under tiden hänvisar vi eventuella uppkomna frågor till SKK. Mer information från SKK om nya riktlinjer 10 juni.

HÄNDER PÅ KLUBBEN
4/10 KM spår  kl.9,30
11/10 off appell

MEDLEMSMÖTET 14 okt. ÄR INSTÄLLT
pga Covid 19

Om någon har något att lyfta eller en skrivelse skall detta inkomma innan detta datum för att tas upp i styrelsen
Styrelsen BBK

TECKNINGSLISTOR  TILL KM FINNS PÅ KLUBBEN.